top of page

Belangrijke Informatie

& Algemene voorwaarden

Deze informatie kan ten allen tijde veranderen zonder kennisgeving.

Laatste update 10/01/2024

Kostprijs

Wij zijn net als het grootstse deel van de collega's in de omgeving niet geconventioneerd als tandartspraktijk.

Dat wil zeggen dat u evenveel terugbetaald krijgt door uw mutualiteit maar dat het deel dat u zelf betaald iets hoger is.


Dit omdat de voorziene terugbetalingstarieven helaas al jaren niet meer zijn aangepast aan de reele kost. Wij hebben een voorkeur voor kwaliteit en willen met de beste materialen kunnen blijven werken.

Indien de kostprijs U toch te hoog is gelieve uw tandarts daar over aan te spreken voor urgente zorg kunnen we dan met eventueel tijdelijke goedkopere producten werken.

Hoewel het niet altijd makkelijk is vooraf een precieze kostprijs mee te delen hebben wij wel richtprijzen.

Wij vinden het belangrijk hier open over te communiceren indien u hieromtrent vragen heeft kan u daarvoor terecht bij uw behandelaar.

De richtprijs voor de jaarlijkse controle inclusief schoonmaken is €130. Indien u bent aangesloten bij een mutualiteit zal u hiervan het grootste deel terugbetaald krijgen.

2

Algemene gezondheid

U zal bij uw eerste bezoek gevraagd worden een medische fische die u van ons krijgt in te vullen. (U kan deze eventueel hier al downloaden) 

Indien iets wijzigt aan uw algemene gezondheid of uw medicatie schema bent u verplicht dit ons te melden. Dit voor zowel uw eigen als onze veiligheid.

Bijvoorbeeld: indien u zwanger bent, moet u dit ons melden!

3

Betalingen

Beste patient, wij verwachten dat U telkens na de afspraak onmiddellijk betaald. U kan bij ons met bankkaart, kredietkaart uitgezonderd AMEX, Payconiq of cash betalen.

Bij grote behandelingen met een kostprijs boven de €750 vragen wij een voorafbetaling van 1/3e. En eventueel de rest voor de laatste behandeling per overschrijving te voldoen. Het niet naleven van deze voorwaarden zal bijkomende administratieve kosten met zich meebrengen.

Indien U niet bent aangesloten bij een mutualiteit vragen wij U vooraf het volledige bedrag van de behandeling te betalen.

Wij werken niet met de derde betalers regeling (vanwege de bijkomende administratie)

4

Urgentie afspraken

Beste patient, wij houden wekelijks enkele urgentie plaatsen open voor onze eigen patiënten. Om van deze urgentieplaatsen gebruik te kunnen maken verwachten wij dat u minstens jaarlijks op controle komt de aanbevolen behandelingen laat uitvoeren en de besproken aanbevelingen opvolgt.


Indien u dat niet doet zullen wij u zeker blijven verder helpen maar kan de wachttijd oplopen tot enkele maanden!

Ook nieuwe patiënten moeten eerst op controle komen voordat een definitieve behandeling kan plaatsvinden. Zelfs al is het dringend. Dit omdat wij een anamnese moeten opmaken, vaak moet de mond eerst gereinigd worden voordat bijvoorbeeld een herstelling kan gebeuren en omdat wij dan de tijd noodzakelijk voor de behandeling kunnen inplannen. Wij krijgen wekelijks tientallen oproepen voor dringende tandzorg helaas moeten we hier streng in zijn, wij doen ons best efficient te zijn maar kunnen niet altijd iedereen snel verder helpen.

 

In het weekend kan u de wachtdienst bereiken op het betalend nummer:  090339969 dit kost u €1.5 per minuut.

5

Niet nakomen afspraak

Iedereen kan eens een afspraak vergeten. Toch als dit meer dan eens gebeurd zien wij ons genoodzaakt een retributie van €55 aan te rekenen. Dit aangezien wij op dat ogenblik geen inkomsten hebben maar wel kosten. Wij moeten dagelijks mensen teleurstellen omdat we hen niet onmiddelijk kunnen verder helpen, gelieve zo snel mogelijk de afspraak te annuleren indien u het niet haalt.

6

Laat komen op afspraak

Beste patient, U zal het wel al gemerkt hebben maar onze agenda zit erg vol, daarom vragen wij u zeker tijdig aanwezig te zijn. Indien U later dan 5min op uw afspraak bent zal uw behandelaar hoogst waarschijnlijk niet meer aan uw behandeling kunnen beginnen omdat anders de hele agenda uitloopt. Het kan niet de bedoeling zijn dat andere patienten het slachtoffer zijn omdat U te laat komt, tenslotte wacht niemand graag. Wij doen ook ons uiterste best de agenda zo in te plannen dat we telkens stipt op het uur van uw afspraak kunnen beginnen. Gelieve hier rekening met te houden.

7

Toegangkelijkheid

De praktijk en de kabinetten zijn bereikbaar met een rolstoel. De eerste keer komt U best met een begeleider zodat deze de assistent kan aanspreken. Op deze manier kan U langs achter de praktijk binnenrijden zonder gehinderd te zijn door trappen.

Opgelet! wij hebben geen rolstoeltoegankelijk toilet.

8

Privacy beleid

Meer informatie vind U hier

9

Maatschappelijke zetel

NHC
Priemstraat 55 bus 13

1000 Brussel

Citrus Fruits

Opmerkingen, tips of klachten

Wij nemen uw feedback positief of negatief ten harte. Gelieve deze zeker te melden aan contact@lammerenberg.be of per post aan ons adres.

bottom of page